تبلیغات
 
 
تیشرت آریــا - سیر تكوینی جغرافیای شهری

سیر تكوینی جغرافیای شهری

نویسنده : محسن عقیلی سه شنبه 1 اردیبهشت 1388 02:48 ق.ظ  •  دیدگاه ها : ()  

 5487

در سال 1841 ژرژ كهل نظریه در مورد موقع، رشد و پراكندگی فضایی سكونتگاه‌های شهری مطرح ساخت و این نظریه برای اولین بار در تاریخ علم جغرافیا، روابط متقابل ساختهای فضایی و ساختهای اجتماعی شهرها به صورت علمی تبیین شد كه متاسفانه مورد توجه جغرافی‌دانان قرار نگرفت.

طی سالهای 1875-1900 بخش بزرگی از مطالعات جغرافیایی براساس محیط‌گرایی تنظیم شد و این مقارن بود با دوره استعماری و این تفكر تا سال 1950 ادامه داشت.

از سال 1950 به بعد مفهوم محیط نه تنها به محیط فیزیكی بلكه به محیط انسان ساز نیز اطلاق شد. از اواخر سده نوزدهم و اوایل سده بیستم، جغرافی‌دانان در تحلیل جغرافیایی شهرها درباره موقع، توسعه تاریخی و پراكندگی فضایی شهرها با توجه به پیوند آنها با شرایط طبیعی مطالعه بیشتری انجام دادند. در این دوره شرایط توپوگرافی (موقع) و شرایط جغرافیایی (موضع)، همواره مورد توجه متخصصان جغرافیای شهری و از مباحث اصلی بوده است.

در سال 1899 نظر اتو اشلوتر این بود كه وحدت جغرافیای طبیعی و انسانی می‌تواند به تبیین اشكال عینی و واقعی سطح سیاره زمین كمك كند.

در سالهای 1844-1904 راتزل با الهام از مكتب جبر جغرافیایی محیط‌گرایی را وارد جغرافیای شهری نمود، از نظر او شهر یك سكونتگاه دایمی، جامعه متراكم انسانی و یك زیستگاه انسانی دارای حوزه پر وسعت است كه در محل تلاقی چندین مسیر حمل‌و نقل به وجود آمده است.

در سال 1894 چالز كولی اظهار داشت دو عامل در مكان‌گزینی شهرها موثر است:

1- 5487 امكانات محلی برای تولید

2- موقع شهر نسبت به مسیرهای حمل و نقل

كه در جامعه صنعتی، مهم‌ترین عامل برای تعیین صنایع است به این دلیل بیشتر شهرهای بزرگ تجاری در طول رودخانه‌های قابل كشتیرانی، در كنار سواحل، محل تلاقی دو راه، مثل راه آهن با راه‌های آبی یا زمینی ایجاد شده‌اند.

در سال 1946 گریفیت تیلور از معروفترین جغرافی‌دانان نیمه اول سده بیستم كتابی تحت عنوان جغرافیای شهری منتشر نمود او در این كتاب عوامل محیطی و طبیعی را در پیدایش و ساخت شهرها به كار برده است.

 5487تاثیر تحولات علم جغرافیا در جغرافیای شهری

همه جغرافی دانان در این نكته متفق‌القولند، كه انواع پراكندگی پدیده‌های سطح زمین را با توجه به شرایط مكانی مطالعه می كنند.

ریچارد هارتشورن یكی از نظریه پردازان بزرگ جغرافیا در سده بیستم می‌گوید: جغرافیا در جستجوی شرح، تفسیر و تبیین مشخصات متغیر مكانی از مكان دیگر سیاره زمین به عنوان جایگاه انسانی است. با در نظر گرفتن این تعریف جغرافیای انسانی (جغرافیای شهری) در صدد بررسی بسیاری از پدیده‌های سطح زمین از آن جمله نظام‌های حكومتی، نظام‌های اقتصادی، جرم، جنایت، اقتصاد گتوها و محلات شهری است كه همه اینها جزیی از شاخه علوم اجتماعی نیز است.

 5487 5487جغرافیای سنتی و جغرافیای شهری (1900- 1955)

در نیمه اول سده بیستم بیشتر به حوزه وحدت ناحیه‌ای توجه می‌شد، یعنی به جغرافیای ناحیه‌ای سنتی بیشتر اهمیت می دادند. در این دوره تحقیق در مورد تفاوت‌های نواحی طبیعی كه باعث فعالیت‌ها و تفاوت‌ها و تفاوتهای معیشتی و اقتصادی گروه‌های انسانی می‌شد، اساس كار جغرافیای ناحیه‌ای قرار گرفت. البته نقش عوامل محیطی و طبیعی در كاركردهای انسانی، بیشتر با مطالعه نواحی كشاورزی كشور مشخص می‌شد، زیرا در آن زمان، توده‌های انبوه انسانی، زندگی خویش را از طریق زمین كشاورزی می‌گذراندند و مفهوم شهر برای آنان بازار شهرهای روستایی یا مراكز اداری بود.

انقلاب كمی و جغرافیای شهری (1955- 1970)

انقلاب كمی ابتدا در ایالات متحده و بعد در انگلستان آغاز شد. انقلاب كمی قبلاً از مكتب پوزیتیویسم منطقی وین (1920) فراهم شد.

روی هم رفته روش‌های كمی در تحلیل‌های خود از مدلها و محاسبات ریاضی و آماری استفاده می كند، در اوایل سالهای 1955-1965 روش‌های كمی و پوزیتیویستی در جغرافیای شهری و اقتصادی به كار گرفته شد، نظیر مكان كشاورزی، مكان مركزی، مدل جاذبه، مكان اقتصادی و...

تاكید بیش از اندازه بر روشهای كمی و پوزیتیویستی، باعث تثبیت وضع موجود جامعه می‌شود و جامعه را از حركت‌ها و تحولات در جهت ساخت محیط زیست مناسب باز می‌دارد؛ 5487 زیرا روشهای كمی تنها بر قوانین پراكندگی پدیده‌ها تاكید می‌كند، بدون این كه علل نارسایی‌ها و كم و كاستی‌ها را ریشه یابی نماید.

 5487جغرافی دان و شهرهای جهان سوم

بیشتر كتابها و تحقیقات جغرافیای شهری كه در سطوح علمی و جهانی منتشر می‌شود، فاقد تحلیل‌های علمی از شهرهای جهان سوم است.

در چند سال اخیر (1980-1990) اغلب كتابهای جغرافیای شهری كشورهای غربی به مسایل شهری كشورهای جهان سوم كمتر توجه نموده است و اگر تحقیقاتی انجام گرفته تنها بر وضع موجود شهرها و پدیده‌های جغرافیایی تاكید كرده است.

در حال حاضر مطالعات جغرافیایی از شهرهای جهان سوم در موسسات و مراكز علمی جهان در حال كاهش است. در جهان سوم جغرافی‌دانان متخصص در جغرافیای شهری، علاوه بر كمبود بودجه‌های تحقیقاتی، با فقدان مدارك، اسناد و آمارهای صحیح روبه‌رو هستند.

در دهه 1970 در جغرافیای انسانی و جغرافیای شهری نقش اول به عدالت و رفاه اجتماعی اختصاص داده شد، ولی در كتابهای جغرافیای انسانی و شهری از مباحث عدالت اجتماعی سخنی به میان نیامد.

 5487جغرافیای شهری در ایالات متحده آمریكا

- در دهه 1940 در ایالات متحده آمریكا جغرافیای شهری از تركیب جغرافیای سنتی مكتب جامع‌شناسی شیكاگو و رشته برنامه‌ریزی به وجود آمد.

- 5487 در سال 1947 رابرت دیكنسون نخستین كتاب خود را تحت عنوان جغرافیای شهری، ناحیه و ناحیه‌بندی منتشر ساخت.

- در سال 1949 هارولد مه‌یر برای اولین بار طبقه‌بندی شهرها، شكل‌گیری سلسله مراتب شهری و نظریه‌های كاربری زمین را به مباحث جغرافیای شهری وارد كرد.

- در سال 1959 هارولدمه‌یر و كلاید كوهن كتاب جغرافیای شهری (مجموعه مقالات) را منتشر كردند.

- در دهه 1960-1970 نگرشهای مكتب جغرافیا به عنوان علم فضایی به وسله سه جغرافی دان معروف آمریكایی: برایان بری، ریچارد موریل و ویلیام گریسون به شدت مباحث جغرافیا را تحت تاثیر قرار داد.

- از سال 1970 به بعد تحلیل مكانی و جغرافیای فرهنگی، مبنای كار در جغرافیای شهری شناخته شد در این تحلیل‌ها بر رفتار محیطی تاكید بسیاری كرده‌اند.

- تحلیل فضایی به وسیله موریل، گریسون و بری وارد جغرافیای شهری شد.

- كینگ وگولج روش‌های كمی را در جغرافیای شهری با تاكید بسیار به كار گرفتند.

- روشتون و پرد در تحقیقات شهری بر مطالعات رفتاری تاكید كردند.

- مادر شهر اثر آلن اسكات 1998.

جغرافیای شهری در چین

تا سال 1980 در حدود 194 عنوان در موضوعات مختلف درباره شهرهای چین نوشته شده كه 40 عنوان آن را جغرافی‌دانان تهیه نموده‌اند، از آنجا كه جغرافی‌دانان در جغرافیای شهری همواره بر سیستم‌های شهری تاكید می‌كنند، از این رو در كشور چین نیز تحقیقات و بررسی‌های بیشتری دوباره كاركرد شهرهای میانی و كوچك در ساخت سیستم شهری چین صورت می‌گیرد. این تحقیقات اغلب برای جلوگیری از توسعه‌های بسیار بزرگ و ایجاد شهركهای اقماری در اطراف مادر‌شهرهای بزرگ انجام می‌شود.

در سالهای اخیر در كشور چین مطالعات جغرافیایی وسیعی صورت گرفته كه عبارتند از:

- تحقیق درباره منطق اقتصادی، به ویژه شهرهای ساحلی برای رونق بخشیدن به تجارت بین‌المللی

- مطالعه درباره تفسیر جهت مهاجرت روستاییان از شهرهای بزرگ به كوچك و متوسط

- مطالعات كاربری زمین

- مسایل خانه سازی و برنامه ریزی

- تبیین تاریخی توسعه شهرهامنبع:
http://modernurban.mihanblog.com

آخرین ویرایش: - -

پنجشنبه 15 آذر 1397 03:25 ب.ظ

Factor certainly applied!.
cialis cipla best buy click now buy cialis brand only best offers cialis use generic cialis in vietnam only now cialis for sale in us safe site to buy cialis online cialis canada on line female cialis no prescription cialis dosage amounts buy cialis online legal
چهارشنبه 14 آذر 1397 07:33 ب.ظ

Effectively spoken certainly! .
female cialis no prescription cialis patent expiration we choice cialis pfizer india cialis 30 day sample how to buy cialis online usa only best offers cialis use cialis tablets australia recommended site cialis kanada tadalafil 20mg cilas
چهارشنبه 14 آذر 1397 05:45 ق.ظ

Great forum posts. Kudos!
cialis 20mg il cialis quanto costa only best offers cialis use generic cialis with dapoxetine purchase once a day cialis rx cialis para comprar india cialis 100mg cost opinioni cialis generico ou acheter du cialis pas cher buy cialis
سه شنبه 13 آذر 1397 06:28 ب.ظ

Superb knowledge. With thanks.
cialis for sale in europa enter site 20 mg cialis cost where cheapest cialis cialis e hiv cialis generico en mexico generic cialis in vietnam where to buy cialis in ontario only best offers 100mg cialis cialis per paypa prix de cialis
سه شنبه 13 آذر 1397 07:19 ق.ظ

You made the point!
cialis daily new zealand order cialis from india generic cialis pill online tadalafilo achat cialis en itali cialis free trial cialis 5 mg scheda tecnica cialis authentique suisse cialis prezzo di mercato cialis online holland
یکشنبه 11 آذر 1397 06:28 ق.ظ

Cheers! Terrific information.
buying cialis overnight cialis tablets for sale we choice cialis pfizer india tadalafil cialis para que sirve generico cialis mexico acheter cialis meilleur pri cialis purchasing cialis taglich get cheap cialis
جمعه 9 آذر 1397 06:49 ب.ظ

You definitely made the point!
cialis 5 mg ou trouver cialis sur le net cialis purchasing miglior cialis generico cialis 50 mg soft tab cialis rezeptfrei sterreich free generic cialis buy cialis we choice cialis pfizer india enter site natural cialis
پنجشنبه 8 آذر 1397 07:49 ب.ظ

Incredible a good deal of awesome material!
cialis canada canadian cialis non 5 mg cialis generici cialis manufacturer coupon canada discount drugs cialis compare prices cialis uk generic cialis levitra cialis coupons printable cialis generisches kanada cialis vs viagra
چهارشنبه 11 مهر 1397 05:14 ق.ظ

Very well spoken of course. !
overnight cialis tadalafil 5 mg cialis coupon printable preis cialis 20mg schweiz miglior cialis generico can i take cialis and ecstasy price cialis wal mart pharmacy cialis side effects enter site 20 mg cialis cost preis cialis 20mg schweiz generic cialis
چهارشنبه 28 شهریور 1397 03:01 ق.ظ

Very good data. Thanks.
cialis generika in deutschland kaufen cialis authentique suisse click here cialis daily uk cialis cuantos mg hay generico cialis mexico cialis 5mg billiger free generic cialis click here cialis daily uk cost of cialis per pill cialis online
پنجشنبه 15 شهریور 1397 06:59 ب.ظ

Nicely put. Kudos!
cialis 30 day trial coupon cipla cialis online only here cialis pills acquisto online cialis only now cialis 20 mg cialis online pastillas cialis y alcoho miglior cialis generico rezeptfrei cialis apotheke we like it safe cheap cialis
چهارشنبه 14 شهریور 1397 10:54 ق.ظ

This is nicely put! !
canadian medications online pharmacy onesource buy vistagra online safe canada viagra canada drugs online drugstore online canada online pharmacies legitimate good canadian online pharmacies online pharmacy canada pharmacy near me
سه شنبه 13 شهریور 1397 01:41 ب.ظ

With thanks. Lots of content.

buy generic sildenafil buy viagra prescription online cheap generic viagra pills online how to buy viagra uk buy viagra onlines how old to buy viagra cheap viagra uk were to buy viagra generic viagra uk buy viagra without consultation uk
دوشنبه 12 شهریور 1397 11:08 ق.ظ

Reliable knowledge. With thanks.
cialis coupons cialis in sconto tadalafil tablets venta de cialis canada cialis en 24 hora deutschland cialis online female cialis no prescription cialis side effects dangers india cialis 100mg cost can i take cialis and ecstasy
یکشنبه 11 شهریور 1397 07:19 ب.ظ

Thanks, Quite a lot of postings!

buy brand cialis cheap cialis sale online cialis 5 mg cialis usa cost cialis en mexico precio cialis generique venta de cialis canada cialis official site generic cialis at the pharmacy cialis canada
سه شنبه 23 مرداد 1397 07:29 ق.ظ

Amazing lots of terrific material.
viagra buy viagra pharmacy online viagra viagra cheap online online viagra prescription buy viagra online with prescription safely buy viagra online buy viagra uk next day delivery cost of viagra how to buy viagra without seeing a doctor sildenafil pills where to buy viagra uk
دوشنبه 22 مرداد 1397 11:06 ب.ظ

Regards, Fantastic information.
cialis tadalafil only now cialis 20 mg sialis cialis purchasing cialis for sale costo in farmacia cialis acheter cialis kamagra get cheap cialis cialis tablets australia cialis 5 mg effetti collateral
دوشنبه 7 خرداد 1397 11:29 ق.ظ

You have made your point!
tadalafilo cialis 100mg suppliers sialis if a woman takes a mans cialis viagra cialis levitra cialis generika in deutschland kaufen we like it safe cheap cialis opinioni cialis generico cialis 20 mg cut in half only best offers 100mg cialis
پنجشنبه 20 اردیبهشت 1397 12:00 ب.ظ

With thanks! Quite a lot of stuff.

cialis generique cialis pills price each generic cialis 20mg uk cialis generisches kanada cialis 05 cialis generic generic cialis in vietnam the best site cialis tablets try it no rx cialis 40 mg cialis what if i take
چهارشنبه 5 اردیبهشت 1397 07:17 ق.ظ

Thank you! Awesome information.
buy viagra online usa how do i order viagra how buy viagra online sildenafil uk pharmacy where can i buy viagra without a prescription buy viagra online germany buy viagra 25mg pharmacy order online online pharmacy for viagra viagra generic online pharmacy
شنبه 4 فروردین 1397 08:50 ب.ظ

You made your point.
generic cialis at the pharmacy cialis 5mg prices on cialis 10 mg wow look it cialis mexico we choice free trial of cialis cialis from canada cialis patentablauf in deutschland brand cialis nl cialis super acti cialis ahumada
پنجشنبه 2 فروردین 1397 08:28 ق.ظ

Very well spoken really. .
cialis side effects dangers deutschland cialis online buying cialis overnight generic cialis 20mg tablets canadian discount cialis generic cialis soft gels cialis prezzo in linea basso cialis for sale south africa tadalafil cialis canada
جمعه 24 آذر 1396 07:09 ب.ظ
سلام! من فقط می خواستم بپرسم که آیا تا به حال هر گونه مشکلی با آن دارید
هکرها آخرین وبلاگ من (وردپرس) هک شد و من به پایان رسید
از دست دادن چند ماه کار سخت به دلیل هیچ پشتیبان گیری داده ها. آیا شما متوقف شده اید؟
هکرها
جمعه 17 آذر 1396 05:03 ق.ظ
I blog quite often and I genuinely thank you for your content.
The article has really peaked my interest. I'm going to bookmark your website
and keep checking for new details about once per week.
I opted in for your Feed as well.
سه شنبه 7 آذر 1396 10:03 ب.ظ
هی من می دانم که این تا حدودی موضوع است اما
من تعجب کردم که کدام وبلاگ شما از این سایت استفاده می کنید؟
از وردپرس خسته شده ام چون مشکلی دارم
با هکرها و من به گزینه های دیگری برای پلت فرم دیگر نگاه می کنم.

من می توانستم فوق العاده باشم اگر بتوانم مرا در مسیر خوبی قرار دهم
سکو.
سه شنبه 30 آبان 1396 07:50 ب.ظ
داستان باورنکردنی وجود دارد. پس چه اتفاقی افتاد؟
موفق باشید!
جمعه 12 آبان 1396 09:04 ب.ظ
من کاملا دوست دارم به دنبال یک پست که باعث می شود مردان و زنان فکر کنند.
همچنین از شما ممنونم که اجازه دادید که نظر بدهید!
دوشنبه 27 شهریور 1396 11:31 ب.ظ
I could not resist commenting. Very well written!
جمعه 13 مرداد 1396 09:33 ق.ظ
whoah this blog is excellent i really like reading your articles.
Keep up the good work! You know, many people are hunting round
for this info, you can help them greatly.
سه شنبه 10 مرداد 1396 08:18 ب.ظ
I think that what you said was actually very reasonable.
But, what about this? what if you composed a catchier post title?
I mean, I don't want to tell you how to run your blog,
but what if you added something that makes people want more?
I mean تیشرت آریــا - سیر تكوینی جغرافیای
شهری is kinda plain. You might peek at Yahoo's
front page and see how they create news titles to grab viewers to open the links.
You might add a video or a pic or two to get people interested about what you've got to say.
Just my opinion, it would bring your posts a little bit more interesting.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

نمایش نظرات 1 تا 30