تبلیغات
 
 
تیشرت آریــا - سیر تكوینی جغرافیای شهری

سیر تكوینی جغرافیای شهری

نویسنده : محسن عقیلی سه شنبه 1 اردیبهشت 1388 03:48 ق.ظ  •  دیدگاه ها : ()  

 5487

در سال 1841 ژرژ كهل نظریه در مورد موقع، رشد و پراكندگی فضایی سكونتگاه‌های شهری مطرح ساخت و این نظریه برای اولین بار در تاریخ علم جغرافیا، روابط متقابل ساختهای فضایی و ساختهای اجتماعی شهرها به صورت علمی تبیین شد كه متاسفانه مورد توجه جغرافی‌دانان قرار نگرفت.

طی سالهای 1875-1900 بخش بزرگی از مطالعات جغرافیایی براساس محیط‌گرایی تنظیم شد و این مقارن بود با دوره استعماری و این تفكر تا سال 1950 ادامه داشت.

از سال 1950 به بعد مفهوم محیط نه تنها به محیط فیزیكی بلكه به محیط انسان ساز نیز اطلاق شد. از اواخر سده نوزدهم و اوایل سده بیستم، جغرافی‌دانان در تحلیل جغرافیایی شهرها درباره موقع، توسعه تاریخی و پراكندگی فضایی شهرها با توجه به پیوند آنها با شرایط طبیعی مطالعه بیشتری انجام دادند. در این دوره شرایط توپوگرافی (موقع) و شرایط جغرافیایی (موضع)، همواره مورد توجه متخصصان جغرافیای شهری و از مباحث اصلی بوده است.

در سال 1899 نظر اتو اشلوتر این بود كه وحدت جغرافیای طبیعی و انسانی می‌تواند به تبیین اشكال عینی و واقعی سطح سیاره زمین كمك كند.

در سالهای 1844-1904 راتزل با الهام از مكتب جبر جغرافیایی محیط‌گرایی را وارد جغرافیای شهری نمود، از نظر او شهر یك سكونتگاه دایمی، جامعه متراكم انسانی و یك زیستگاه انسانی دارای حوزه پر وسعت است كه در محل تلاقی چندین مسیر حمل‌و نقل به وجود آمده است.

در سال 1894 چالز كولی اظهار داشت دو عامل در مكان‌گزینی شهرها موثر است:

1- 5487 امكانات محلی برای تولید

2- موقع شهر نسبت به مسیرهای حمل و نقل

كه در جامعه صنعتی، مهم‌ترین عامل برای تعیین صنایع است به این دلیل بیشتر شهرهای بزرگ تجاری در طول رودخانه‌های قابل كشتیرانی، در كنار سواحل، محل تلاقی دو راه، مثل راه آهن با راه‌های آبی یا زمینی ایجاد شده‌اند.

در سال 1946 گریفیت تیلور از معروفترین جغرافی‌دانان نیمه اول سده بیستم كتابی تحت عنوان جغرافیای شهری منتشر نمود او در این كتاب عوامل محیطی و طبیعی را در پیدایش و ساخت شهرها به كار برده است.

 5487تاثیر تحولات علم جغرافیا در جغرافیای شهری

همه جغرافی دانان در این نكته متفق‌القولند، كه انواع پراكندگی پدیده‌های سطح زمین را با توجه به شرایط مكانی مطالعه می كنند.

ریچارد هارتشورن یكی از نظریه پردازان بزرگ جغرافیا در سده بیستم می‌گوید: جغرافیا در جستجوی شرح، تفسیر و تبیین مشخصات متغیر مكانی از مكان دیگر سیاره زمین به عنوان جایگاه انسانی است. با در نظر گرفتن این تعریف جغرافیای انسانی (جغرافیای شهری) در صدد بررسی بسیاری از پدیده‌های سطح زمین از آن جمله نظام‌های حكومتی، نظام‌های اقتصادی، جرم، جنایت، اقتصاد گتوها و محلات شهری است كه همه اینها جزیی از شاخه علوم اجتماعی نیز است.

 5487 5487جغرافیای سنتی و جغرافیای شهری (1900- 1955)

در نیمه اول سده بیستم بیشتر به حوزه وحدت ناحیه‌ای توجه می‌شد، یعنی به جغرافیای ناحیه‌ای سنتی بیشتر اهمیت می دادند. در این دوره تحقیق در مورد تفاوت‌های نواحی طبیعی كه باعث فعالیت‌ها و تفاوت‌ها و تفاوتهای معیشتی و اقتصادی گروه‌های انسانی می‌شد، اساس كار جغرافیای ناحیه‌ای قرار گرفت. البته نقش عوامل محیطی و طبیعی در كاركردهای انسانی، بیشتر با مطالعه نواحی كشاورزی كشور مشخص می‌شد، زیرا در آن زمان، توده‌های انبوه انسانی، زندگی خویش را از طریق زمین كشاورزی می‌گذراندند و مفهوم شهر برای آنان بازار شهرهای روستایی یا مراكز اداری بود.

انقلاب كمی و جغرافیای شهری (1955- 1970)

انقلاب كمی ابتدا در ایالات متحده و بعد در انگلستان آغاز شد. انقلاب كمی قبلاً از مكتب پوزیتیویسم منطقی وین (1920) فراهم شد.

روی هم رفته روش‌های كمی در تحلیل‌های خود از مدلها و محاسبات ریاضی و آماری استفاده می كند، در اوایل سالهای 1955-1965 روش‌های كمی و پوزیتیویستی در جغرافیای شهری و اقتصادی به كار گرفته شد، نظیر مكان كشاورزی، مكان مركزی، مدل جاذبه، مكان اقتصادی و...

تاكید بیش از اندازه بر روشهای كمی و پوزیتیویستی، باعث تثبیت وضع موجود جامعه می‌شود و جامعه را از حركت‌ها و تحولات در جهت ساخت محیط زیست مناسب باز می‌دارد؛ 5487 زیرا روشهای كمی تنها بر قوانین پراكندگی پدیده‌ها تاكید می‌كند، بدون این كه علل نارسایی‌ها و كم و كاستی‌ها را ریشه یابی نماید.

 5487جغرافی دان و شهرهای جهان سوم

بیشتر كتابها و تحقیقات جغرافیای شهری كه در سطوح علمی و جهانی منتشر می‌شود، فاقد تحلیل‌های علمی از شهرهای جهان سوم است.

در چند سال اخیر (1980-1990) اغلب كتابهای جغرافیای شهری كشورهای غربی به مسایل شهری كشورهای جهان سوم كمتر توجه نموده است و اگر تحقیقاتی انجام گرفته تنها بر وضع موجود شهرها و پدیده‌های جغرافیایی تاكید كرده است.

در حال حاضر مطالعات جغرافیایی از شهرهای جهان سوم در موسسات و مراكز علمی جهان در حال كاهش است. در جهان سوم جغرافی‌دانان متخصص در جغرافیای شهری، علاوه بر كمبود بودجه‌های تحقیقاتی، با فقدان مدارك، اسناد و آمارهای صحیح روبه‌رو هستند.

در دهه 1970 در جغرافیای انسانی و جغرافیای شهری نقش اول به عدالت و رفاه اجتماعی اختصاص داده شد، ولی در كتابهای جغرافیای انسانی و شهری از مباحث عدالت اجتماعی سخنی به میان نیامد.

 5487جغرافیای شهری در ایالات متحده آمریكا

- در دهه 1940 در ایالات متحده آمریكا جغرافیای شهری از تركیب جغرافیای سنتی مكتب جامع‌شناسی شیكاگو و رشته برنامه‌ریزی به وجود آمد.

- 5487 در سال 1947 رابرت دیكنسون نخستین كتاب خود را تحت عنوان جغرافیای شهری، ناحیه و ناحیه‌بندی منتشر ساخت.

- در سال 1949 هارولد مه‌یر برای اولین بار طبقه‌بندی شهرها، شكل‌گیری سلسله مراتب شهری و نظریه‌های كاربری زمین را به مباحث جغرافیای شهری وارد كرد.

- در سال 1959 هارولدمه‌یر و كلاید كوهن كتاب جغرافیای شهری (مجموعه مقالات) را منتشر كردند.

- در دهه 1960-1970 نگرشهای مكتب جغرافیا به عنوان علم فضایی به وسله سه جغرافی دان معروف آمریكایی: برایان بری، ریچارد موریل و ویلیام گریسون به شدت مباحث جغرافیا را تحت تاثیر قرار داد.

- از سال 1970 به بعد تحلیل مكانی و جغرافیای فرهنگی، مبنای كار در جغرافیای شهری شناخته شد در این تحلیل‌ها بر رفتار محیطی تاكید بسیاری كرده‌اند.

- تحلیل فضایی به وسیله موریل، گریسون و بری وارد جغرافیای شهری شد.

- كینگ وگولج روش‌های كمی را در جغرافیای شهری با تاكید بسیار به كار گرفتند.

- روشتون و پرد در تحقیقات شهری بر مطالعات رفتاری تاكید كردند.

- مادر شهر اثر آلن اسكات 1998.

جغرافیای شهری در چین

تا سال 1980 در حدود 194 عنوان در موضوعات مختلف درباره شهرهای چین نوشته شده كه 40 عنوان آن را جغرافی‌دانان تهیه نموده‌اند، از آنجا كه جغرافی‌دانان در جغرافیای شهری همواره بر سیستم‌های شهری تاكید می‌كنند، از این رو در كشور چین نیز تحقیقات و بررسی‌های بیشتری دوباره كاركرد شهرهای میانی و كوچك در ساخت سیستم شهری چین صورت می‌گیرد. این تحقیقات اغلب برای جلوگیری از توسعه‌های بسیار بزرگ و ایجاد شهركهای اقماری در اطراف مادر‌شهرهای بزرگ انجام می‌شود.

در سالهای اخیر در كشور چین مطالعات جغرافیایی وسیعی صورت گرفته كه عبارتند از:

- تحقیق درباره منطق اقتصادی، به ویژه شهرهای ساحلی برای رونق بخشیدن به تجارت بین‌المللی

- مطالعه درباره تفسیر جهت مهاجرت روستاییان از شهرهای بزرگ به كوچك و متوسط

- مطالعات كاربری زمین

- مسایل خانه سازی و برنامه ریزی

- تبیین تاریخی توسعه شهرهامنبع:
http://modernurban.mihanblog.com

آخرین ویرایش: - -

سه شنبه 23 مرداد 1397 07:29 ق.ظ

Amazing lots of terrific material.
viagra buy viagra pharmacy online viagra viagra cheap online online viagra prescription buy viagra online with prescription safely buy viagra online buy viagra uk next day delivery cost of viagra how to buy viagra without seeing a doctor sildenafil pills where to buy viagra uk
دوشنبه 22 مرداد 1397 11:06 ب.ظ

Regards, Fantastic information.
cialis tadalafil only now cialis 20 mg sialis cialis purchasing cialis for sale costo in farmacia cialis acheter cialis kamagra get cheap cialis cialis tablets australia cialis 5 mg effetti collateral
دوشنبه 7 خرداد 1397 11:29 ق.ظ

You have made your point!
tadalafilo cialis 100mg suppliers sialis if a woman takes a mans cialis viagra cialis levitra cialis generika in deutschland kaufen we like it safe cheap cialis opinioni cialis generico cialis 20 mg cut in half only best offers 100mg cialis
پنجشنبه 20 اردیبهشت 1397 12:00 ب.ظ

With thanks! Quite a lot of stuff.

cialis generique cialis pills price each generic cialis 20mg uk cialis generisches kanada cialis 05 cialis generic generic cialis in vietnam the best site cialis tablets try it no rx cialis 40 mg cialis what if i take
چهارشنبه 5 اردیبهشت 1397 07:17 ق.ظ

Thank you! Awesome information.
buy viagra online usa how do i order viagra how buy viagra online sildenafil uk pharmacy where can i buy viagra without a prescription buy viagra online germany buy viagra 25mg pharmacy order online online pharmacy for viagra viagra generic online pharmacy
شنبه 4 فروردین 1397 08:50 ب.ظ

You made your point.
generic cialis at the pharmacy cialis 5mg prices on cialis 10 mg wow look it cialis mexico we choice free trial of cialis cialis from canada cialis patentablauf in deutschland brand cialis nl cialis super acti cialis ahumada
پنجشنبه 2 فروردین 1397 08:28 ق.ظ

Very well spoken really. .
cialis side effects dangers deutschland cialis online buying cialis overnight generic cialis 20mg tablets canadian discount cialis generic cialis soft gels cialis prezzo in linea basso cialis for sale south africa tadalafil cialis canada
جمعه 24 آذر 1396 07:09 ب.ظ
سلام! من فقط می خواستم بپرسم که آیا تا به حال هر گونه مشکلی با آن دارید
هکرها آخرین وبلاگ من (وردپرس) هک شد و من به پایان رسید
از دست دادن چند ماه کار سخت به دلیل هیچ پشتیبان گیری داده ها. آیا شما متوقف شده اید؟
هکرها
جمعه 17 آذر 1396 05:03 ق.ظ
I blog quite often and I genuinely thank you for your content.
The article has really peaked my interest. I'm going to bookmark your website
and keep checking for new details about once per week.
I opted in for your Feed as well.
سه شنبه 7 آذر 1396 10:03 ب.ظ
هی من می دانم که این تا حدودی موضوع است اما
من تعجب کردم که کدام وبلاگ شما از این سایت استفاده می کنید؟
از وردپرس خسته شده ام چون مشکلی دارم
با هکرها و من به گزینه های دیگری برای پلت فرم دیگر نگاه می کنم.

من می توانستم فوق العاده باشم اگر بتوانم مرا در مسیر خوبی قرار دهم
سکو.
سه شنبه 30 آبان 1396 07:50 ب.ظ
داستان باورنکردنی وجود دارد. پس چه اتفاقی افتاد؟
موفق باشید!
جمعه 12 آبان 1396 09:04 ب.ظ
من کاملا دوست دارم به دنبال یک پست که باعث می شود مردان و زنان فکر کنند.
همچنین از شما ممنونم که اجازه دادید که نظر بدهید!
دوشنبه 27 شهریور 1396 11:31 ب.ظ
I could not resist commenting. Very well written!
جمعه 13 مرداد 1396 09:33 ق.ظ
whoah this blog is excellent i really like reading your articles.
Keep up the good work! You know, many people are hunting round
for this info, you can help them greatly.
سه شنبه 10 مرداد 1396 08:18 ب.ظ
I think that what you said was actually very reasonable.
But, what about this? what if you composed a catchier post title?
I mean, I don't want to tell you how to run your blog,
but what if you added something that makes people want more?
I mean تیشرت آریــا - سیر تكوینی جغرافیای
شهری is kinda plain. You might peek at Yahoo's
front page and see how they create news titles to grab viewers to open the links.
You might add a video or a pic or two to get people interested about what you've got to say.
Just my opinion, it would bring your posts a little bit more interesting.
سه شنبه 10 مرداد 1396 12:58 ق.ظ
Very nice post. I just stumbled upon your weblog and wanted
to say that I have truly enjoyed surfing around your blog
posts. In any case I'll be subscribing to your rss feed and I hope you write again very soon!
یکشنبه 4 تیر 1396 10:34 ب.ظ
بسیار چلیپا از خود نوشتن در حالی که ظاهر شدن مناسب در
آیا نه حل و فصل درست با من پس از برخی از زمان.
جایی درون جملات شما در واقع قادر
به من مؤمن متاسفانه فقط برای بسیار در حالی که کوتاه.
من هنوز مشکل خود را با فراز
در منطق و شما خواهد را خوب به کمک پر کسانی
که شکاف. که شما که می توانید انجام من خواهد مطمئنا تا
پایان تحت تاثیر قرار داد.
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 09:19 ق.ظ
This is very interesting, You're a very skilled blogger.

I have joined your feed and look forward to seeking more of your
wonderful post. Also, I've shared your site in my social networks!
دوشنبه 28 شهریور 1390 12:45 ق.ظ
سلام
وب عالی ی دارید- اگه تمایل به تبادل لینک داشتید خبرکنید
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر